Expertise
Ondernemingsrecht

Wij helpen ondernemers door hen bij te staan in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Ons vakgebied is zeer uitgebreid en bestaat feitelijk uit alle rechtsregels waar een onderneming en haar directeuren, aandeelhouders en werknemers mee te maken kunnen krijgen. Wij ondersteunen ondernemers zowel nationaal als internationaal.

Corporate Investigations

Het aanpakken van fraude, corruptie of schending van interne regels binnen uw eigen bedrijf vereist zorgvuldig onderzoek. Onze diensten bestaan onder andere uit het uitvoeren van (intern) bedrijfsonderzoek, het adviseren over de naleving van wet- en regelgeving en het procederen tegen instanties of aansprakelijke partijen.

Internationaal Ondernemen

Internationaal ondernemen, waaronder het im- en exporteren van goederen, vraagt om specifieke kennis van internationale regelgeving en buitenlands recht. Ook is het belangrijk te zorgen voor de noodzakelijke contracten (vaak in het Engels, Duits of Frans, welke talen wij vloeiend spreken). Wij bieden hierbij meer dan tien jaar ervaring in het werken met dergelijke contracten, letters of credit, cash against documents, bankgaranties, douanewetgeving (taric en GN codes), exportregulering (dual use goods), INCOTERMS, BTW regelgeving en verzekeringen.

Ook begeleiden wij onze klanten bij het opzetten van ondernemingen in het buitenland zoals recent in Frankrijk, Rusland, Oekraïne, Polen, Dubai, Algerije, Maleisië, Australië, Brazilië en Venezuela.

Compliance

Organisaties moeten voldoen aan een groeiend aantal wet- en regelgeving. Wij helpen organisaties om te voldoen aan deze wet- en regelgeving door het geven van (proactief) advies en het faciliteren van compliance management.

Contracten

Wij stellen alle benodigde contracten op, beoordelen en becommentariëren de door uw klanten of leveranciers aangeleverde voorwaarden en indien gewenst onderhandelen we direct met de wederpartij. U kunt hierbij denken aan overeenkomsten voor koop en verkoop, huur, lease en service, algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden, letters of intent & letters of comfort, geheimhoudingsovereenkomsten (Non Disclosure Agreements), licenties & samenwerkingsovereenkomsten (agenten, distributie, authorised repair shop, joint venture).

Fusie en Overname

Het kan interessant zijn om te groeien door te investeren in nieuwe producten en/of nieuwe markten. Dit proces kan worden versneld door een bedrijf over te nemen of een structurele samenwerking met een ander bedrijf aan te gaan (bijvoorbeeld in de vorm van een fusie of joint venture). Een dergelijke overname of samenwerking vraagt om een gedegen voorbereiding. Naast een uitgebreid businessplan is een goede due diligence daarbij onmisbaar. Aansluitend zal ‘op het scherpst van de snede’ onderhandeld moeten worden met de wederpartij. Het is onze ervaring dat het streven naar een win-winsituatie altijd het beste resultaat oplevert. Tribecca Advocaten heeft reeds vele ondernemers tijdens dit proces succesvol begeleid en heeft een ruime ervaring met zowel nationale als internationale overnames en joint ventures.De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 a. de heer mr. A.W. Hooijen staat geregistreerd op het gebied van ondernemingsrecht;
 b. de heer mr. C.P.R. Vrakking staat geregistreerd op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

en_GB